climber

" Parallel climbing je lezecká disciplína závodu dvojic, která kombinuje dvě lezecké disciplíny: lezení po vlastním jištění (traditional climbing) a lezení se stěnovými cepíny (drytooling). Soutěží proti sobě paralelně dvě dvoučlenná družstva.
Parallell climbing podporuje bezpečnostní návyky a týmového ducha, což neodmyslitelně patří ke kořenům horolezectví.

Více o závodu 🢃

O ZÁVODU:

Průběh závodu:

Dva závodníci (prvolezci) v prvním kole lezou disciplínu po vlastním jištění. Na každém kotvicím bodu se zajistí adekvátní zajišťovací pomůckou, kterou si nesou s sebou. Kolo končí po zajištění do TOPové pozice. Tímto okamžikem se závodníkovi přeruší časomíra. Závodník je spuštěn na zem.
V druhém kole leze (paralelně) druhý člen z každého lanového družstva jako druholezec a vybírá založené jištění. Disciplína končí po dosažení TOPové pozice. Tímto okamžikem se závodníkovi časomíra vypne.

Následuje disciplína drytooling. Odstartuje dvojice prvolezců se stěnovými cepíny, přičemž provádí klasické sportovní jištění. Disciplína končí po zajištění do TOPové pozice. Tímto okamžikem se závodníkovi přeruší časomíra. Závodník je spuštěn na zem.
V druhém kole leze (paralelně) druhý člen z každého lanového družstva jako druholezec s pomocí stěnových cepínů a vybírá zajištění.
Disciplína končí po dosažení TOPové pozice. Tímto okamžikem se závodníkovi časomíra vypne.

Královská disciplína:

Lezení se stěnovými cepíny při zakládání vlastního jištění. Prvolezec zakládá, druholezec vybírá jištění.

Obecná ustanovení:

Každý závodník je jištěn pořadatelem závodu. Ten zároveň funguje jako jeden z rozhodčích (ze země kontroluje správnost založení).

Kategorie:

Muži
Ženy
Smíšené dvojice
Junioři

Prostor závodiště a jeho vybavení:

Lezecké stěna vybavena sedmi jistícími body Wedge II (6× klíny, 1× hodiny).